Nota prawna

  1. Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez Puls Media z siedzibą w Ciechocinku przy ulicy Polnej 10/124.
  2. Zawartość serwisu http://www.pulsmedia.pl, wliczając w to elementy tekstowe i układ strony, jest własnością firmy Puls Media oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością Puls Media, a wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego, w celach promocji niniejszego serwisu internetowego lub w kontaktach handlowych z Puls Media.
  3. Strona internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych Puls Media lub innych podmiotów. 
  4. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Puls Media zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia.
  5. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  6. Puls Media nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu lub wykorzystanie informacji tu zawartych, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.