Portale miejskie i samorządowe

Portal miejski to nowoczesne rozwiązanie dla urzędu miasta, urzędu gminy lub innych jednostek samorządowych. Promocja miasta w formie portalu miejskiego to nowoczesna strategia miast. Informacje publikowane na łamach serwisu internetowego są zawsze aktualne. Elastyczne podejście w stosunku do użytkownika pozwala na jednej stronie internetowej znaleźć wszystkie interesujące go treści, informacje itp. 

To także obniżenie kosztów związanych z promocja miasta. Wszystkie atrakcje turystyczne miasta, regionu, czy inwestorów mogą być umieszczone w portalu, co przekłada się na dobrze zorganizowana strukturalnie bazę promocyjną o zasięgu ogólnokrajowym. To szansa dla firm, inwestorów którzy mogliby ogłaszać się na łamach/stronach portalu. 

Portal samorządowy tworzony przez firmę Puls Media jest dobrym przykładem wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych przez instytucję samorządową do realizowania strategii społeczeństwa informacyjnego. Przykładem mogą być formularze elektroniczne na stronie do komunikowania się z urzędem.

Zastosowanie narzędzi interaktywnych takich jak:

 • sonda
 • ankieta
 • forum
 • ogłoszenia
 • grupy społecznościowe
 • daje możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców w sprawach swojego miasta, gminy.
 • istnieje możliwość dalszej rozbudowy portalu o nowe, dodatkowe funkcje.

Korzyści płynące z wykorzystania portalu samorządowego:

 • łatwe tworzenie witryny internetowej
 • łatwość w obsłudze portalu internetowego
 • samodzielność w aktualizacji witryny
 • aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w sprawy miejskie, samorządowe
 • portal jako aktywne narzędzie promocji miasta.
 • zróżnicowane uprawnienia redaktorów serwisu