Aplikacja rekrutacji pracowników

Mając dziesiątki, setki kandydatów odpowiadających na ogłoszenie o stanowisku pracy możesz sobie ułatwić wyselekcjonowanie tych najlepszych.

Wirtualna rekrutacja umożliwia tworzenie kryteriów, które musi spełnić potencjalny kandydat. Samemu określasz jakie ma posiadać atuty, umiejętności, cechy aby jego CV zostało wyróżnione.

  Aplikacje oferowane przez naszą firmę to oszczędność czasu przy rekrutacji oraz wygodna aplikacja dla kandydatów. Wystarczy założyć konto, zalogować się i wypełnić ankiety oraz dodać zdjęcie, CV, list motywacyjny. Dane te po spełnieniu minimalnych kryteriów oceny będą dostępne dla administratorów systemu.

Korzyści płynące z posiadania systemu rekrutacji pracowników:

  • ulepszenie Państwa strony pod względem nowoczesnych rozwiązań formularzowych
  • skrócenie czasu obsługi interesantów oraz skrócenie procedur rekrutacyjnych (potencjalny pracownik wypełnia formularz na Państwa stronie bez potrzeby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych)
  • poszczególne pytania w działach CV mogą być dowolnie włączane/wyłączane w zależności od kwestionariusza/sekcji CV
  • łatwość oraz oszczędność czasu w przeszukiwaniu CV beneficjenta w bazie danych
  • możliwość nadawania poszczególnym pytaniom rang punktowych co znacznie ułatwia selekcje tych najlepszych kandydatów